"ЭМ ЭЙ ЭН ЭМ" ХХК

Геофизикийн Зөвлөх Үйлчилгээ

manmmgl@gmail.com, (976) 9889-8120
  • Өдрөөр, хоногоор, сараар

Зөөврийн гар спектрометр (Rs 125, U, Th, K) тодорхойлох багаж