Бид Монгол орны геологи, уул уурхай, ашигт малтмалын эрэл-хайгуулын салбарт “Геофизикийн Мэргэжлийн Ажил Үйлчилгээ” үзүүлэх чиглэлээр 2010 онд үүсгэн байгуулагдсан. Гадаад болон дотоодын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгжүүдийн “Төмөр, Нүүрс, Алт-Зэс, Цайр, Жонш” зэрэг олон төрлийн ашигт малтмалууд дээр иж бүрэн геофизикийн эрэл-хайгуул, судалгааны ажлуудыг амжилттай хийж гүйцэтгэсэн.

Томоохон төсөл хөтөлбөрүүдээс дурьдвал: Австрали улсын хөрөнгө оруулалттай “Харанга Ресурс” болон “Вояжер Ресурс” компаниудын захиалгаар “Сэлэнгэ-Төмрийн Хүдрийн” төслийн талбайд, мөн “Хонгор Зэс-Алтны” хайгуулын төслийн талбай тус бүрт геофизикийн соронзон зураглалыг болон геологи-геофизикийн 3 хэмжээст инверсийн урвуу хувиргалтын загварчлал зохиох зэрэг ажлуудыг амжилттай хийж гүйцэтгэж захиалагч талуудад геофизикийн мэдээллийг хүлээлгэн өгсөн.

Геофизикийн хайгуул, судалгааны ажлуудыг үйлдвэрлэлийн геологи, уул уурхай, ашигт малтмалын эрэл-хайгуулын салбарт өргөнөөр хэрэглэх, ашиглах явдал нь нэн чухал ач холбогдолтой юм.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

  • Газрын болон агаарын соронзон зураглал
  • Гравиметрийн хайгуул, судалгаа
  • Спектрометрийн хайгуул, судалгаа
  • Цахилгаан хайгуул

Инженер геологийн судалгаа:

  • Цэвэр усны хайгуул, судалгаа
  • Геоэкологи, хүрээлэн буй орчны судалгаа
  • Топо, геодезийн зураглал