"ЭМ ЭЙ ЭН ЭМ" ХХК

Геофизикийн Зөвлөх Үйлчилгээ

manmmgl@gmail.com, (976) 9889-8120

Инверси ба загварчлал. Геологи, геофизикийн гажил үүсгэгч биетийн гол хүчин зүйлсүүд нь чулуулгийн физик шинж чанар болон хувирал, эрдэсийн мөхлөг тэдгээрийн ширхэгийн тоон үзүүлэлт зэрэг юм.

Хүдэр агуулагч биетийн байрлалын элементүүд, цэгүүдийн хянагч бүс, загврын норм зэрэг нь инверсилэх процессын гол хүч болдог.

1).Алтны өндөр агууламжтай скарны төрлийн кварцын судлын үндсэн орд дээр хийж гүйцэтгэсэн гравиметрийн үр дүнг 3 хэмжээстээр дүрслэсэн байдал.

2).Зэс-алтны өндөр агууламжтай хайгуулын талбайд хийж гүйцэтгэсэн цахилгаан хайгуулын эсэргүүцлийн үр дүнг 2 хэмжээстээр дүрслэсэн байдал.