Инверси гэж юу вэ?

Геологи, геофизикийн гажил үүсгэгч биетүүдийн гол хүчин зүйлс нь чулуулгийн физик шинж чанар болон хувирал, эрдэсийн мөхлөг тэдгээрийн ширхэгийн тоон үзүүлэлт зэрэг юм.

Хүдэр агуулагч биетүүдийн байрлалын элементүүд, цэгүүдийн хянагч бүс, загврын норм зэрэг нь инверсилэх процессын гол хүч болно.

  1. Алтны өндөр агуулгатай, скарны төрлийн кварцын судлын үндсэн орд дээр хийж гүйцэтгэсэн Гравиметрийн 3 хэмжээст инверсийн урвуу хувиргалтын загварчлал ба геологийн гажил үүсгэгч биетийг 3 хэмжээстээр дүрслэсэн байдал.
  2. Зэс-цайрын өндөр агуулгатай хайгуулын талбайд хийж гүйцэтгэсэн Цахилгаан 2 хэмжээст инверсийн урвуу хувиргалтын загварчлал ба 2 хэмжээст геоцахилгаан зүсэлтийн зураг. (эсэргүүцэл ба туйлшрал)