"ЭМ ЭЙ ЭН ЭМ" ХХК

Геофизикийн Зөвлөх Үйлчилгээ

Тавтай морилно уу

Төлөвлөгөө (2022 он)

  • Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бид “Мод үржүүлгийн газар байгуулах” төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна.
  • “Иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах орчин, ирээдүйд учирч болзошгүй байгалийн томоохон гамшиг (газар хөдлөл), эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх инженер-геофизикийн асуудал” нээлттэй хэлэлцүүлэг 2022 он.