"ЭМ ЭЙ ЭН ЭМ" ХХК

Геофизикийн Зөвлөх Үйлчилгээ

Тавтай морилно уу

2021 оны байдлаар Монгол улсын нийт хүн амын дийлэнх буюу ихэнх хувь нь Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байна.

Тэдгээр иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл, орчны бохирдол зэрэг нь эрүүл ахуйд сөргөөр нөлөөлж байгаа тул, цаашид Улаанбаатар хотод, мөн хүн ам ихээр төвөлөрсөн хот суурин газруудад орчны болон өнгөн хөрсний бохирдлын судалгааг жил бүр тогтмол хийж гүйцэтгэж байх нь нэн чухал юм.

Ингэснээр бид орчны болон өнгөн хөрсний бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломж бололцоотой болно.

Геофизикийн спектрометрийн хайгуул, судалгаа

(RS 125 зөөврийн гар спектрометр U, Th, K)