"ЭМ ЭЙ ЭН ЭМ" ХХК

Геофизикийн Зөвлөх Үйлчилгээ

Тавтай морилно уу

Өнөө цагт Монгол орны хэмжээнд ундны ус нь нэн хомсдолтой байгаа бөгөөд цаашид бид цэвэр болон газрын доорх усыг зөв зохистой хэрэглэх нь явдал нь нэн чухал асуудал болоод байна.

Манай орны хувьд уул уурхай, газар тариалангийн усалгаанд, мөн томоохон аж ахуйн үйлдвэрлэлийн усны хэрэглээг хангахын тулд газрын доорх усны эх үүсвэрүүдийг ашиглаж байна.

Геофизикийн цахилгаан хайгуулын босоо бүсчлэлийн судалгаа (GDD Equipment’s)