"ЭМ ЭЙ ЭН ЭМ" ХХК

Геофизикийн Зөвлөх Үйлчилгээ

Тавтай морилно уу

Геофизикийн хайгуул, судалгааны ажлуудыг үйлдвэрлэлийн геологи, уул уурхай, ашигт малтмалын эрэл-хайгуулын салбарт өргөнөөр хэрэглэх, ашиглах явдал нь нэн чухал ач холбогдолтой юм.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

  • Газрын болон агаарын соронзон зураглал
  • Гравиметрийн хайгуул, судалгаа
  • Спектрометрийн хайгуул, судалгаа
  • Цахилгаан хайгуул

Инженер геологийн судалгаа:

  • Цэвэр усны хайгуул, судалгаа
  • Гео-экологи, хүрээлэн буй орчны судалгаа
  • Топо-геодезийн зураглал

Геофизикийн цахилгаан хайгуул (GDD Equipment’s)