Site Loader

Австрали улсын хөрөнгө оруулалттай “Харанга Ресурс” болон “Вояжер Ресурс” компаниудын захиалгаар “Сэлэнгэ-Төмрийн Хүдрийн” төслийн талбайд мөн “Хонгор Зэс-алтны” хайгуулын төслийн талбай тус бүрт геофизикийн соронзон зураглалыг болон геологи-геофизикийн 3 хэмжээст инверсийн урвуу хувиргалтын загварчлал зохиох ажлуудыг амжилттай хийж гүйцэтгэж захиалагч талуудад хүлээлгэн өгсөн.

Post Author: manmllc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *