"ЭМ ЭЙ ЭН ЭМ" ХХК

Геофизикийн Зөвлөх Үйлчилгээ

Тавтай морилно уу
By - manmllc

Инверси ба загварчлал

Инверси гэж юу вэ?

Геологи, геофизикийн гажил үүсгэгч биетийн гол хүчин зүйлсүүд нь чулуулгийн физик шинж чанар болон хувирал, эрдэсийн мөхлөг, тэдгээрийн ширхэгийн тоон үзүүлэлт зэрэг юм.

Хүдэр агуулагч биетийн байрлалын элементүүд, цэгүүдийн хянагч бүс, загврын норм зэрэг нь инверсилэх процессын гол хүч болдог.

Зураг 1. Алтны өндөр агууламжтай скарны төрлийн кварцын судлын үндсэн орд дээр хийж гүйцэтгэсэн гравиметрийн 3 хэмжээст загварчлалыг 3 хэмжээстээр дүрслэсэн байдал.
Зураг 2. Зэс-алтны өндөр агууламжтай хайгуулын талбайд хийж гүйцэтгэсэн цахилгаан хайгуулын босоо зүсэлтийн шугам ба эсэргүүцлийн үр дүнг 2 хэмжээстээр илэрхийлсэн байдал.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*