Геологи, уул уурхай, зөвлөх үйлчилгээ

Тавтай Морилно уу

Геофизикийн хайгуул, судалгааны ажлуудыг үйлдвэрлэлийн геологи, уул уурхай, ашигт малтмалын эрэл-хайгуулын салбарт өргөнөөр хэрэглэх, ашиглах явдал нь нэн чухал ач холбогдолтой юм.

Хамтран ажиллах тухай:

Хүнсний аюулгүй байдлын хүрээнд бид тодорхой нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнээс дээж авч, эсвэл хүнсний зах, дэлгүүр, мухлагт мөн хүнс хадгалах зоорь, агуулах дээр очиж хүнсэндэх химийн агуулгыг тодорхойлох, мөн хуванцар болон металл сав баглаа боодлоос ялгарч болохуйц химийн хорт бодисын хор хөнөөллийг спектрометрийн буюу цацраг идэвхит изотопын аргаар шалгах зорилготой судалгаа, шинжилгээний ажил юм.

  • Portable Elemental XRF Analyzer and Food Safety
  • Portable Radiation Rs Spectrometer and Food Safety

алсын хараа

Монгол орны геологи, уул уурхай, ашигт малтмалын эрэл-хайгуулын салбарт эрдэс баялагийн сан хөмрөгийг өсөн нэмэгдүүлэх зорилготой.